Privacy verklaring

Privacyverklaring:

​Wanneer u op onze website www.pakkieshop.nl een bestelling plaatst, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens in te voeren. Omdat we ons willen houden aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan de verwerking van persoongegevens stelt, verwerken wij uw gegevens zorgvuldig en beveiligd. 

​In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we uw gegevens gebruiken.

Pakkieshop.nl, gevestigd aan Jan Smuldersstraat 10, 5512 AZ te Vessem, is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens.​
Conny van Hoof is de Functionaris Gegevensbescherming van pakkieshop.nl
Zij is te bereiken via : info@pakkie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Pakkieshop.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
​- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt zoals bijv. een persoonlijke tekst voor op een kaartje en of informatie vanuit u zelf die van toepassing is bij uw bestelling.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Pakkieshop.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
​- Het kunnen versturen/verzenden van uw bestelling/ artikelen.
​- U te kunnen informeren over wijzigingen van onze artikelen en diensten.
​- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
​- Voor het afhandelen van uw betaling en of deze verwerkt is en of voor teruggave.
- Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, zult u deze op het door u opgegeven emailadres ontvangen.
   Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink en kunt u zich na inschrijving te allen tijde afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief.
- We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Pakkieshop.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
​-Google Analaytics dit m.b.t. website Pakkieshop.nl bezoek, gedrag/ statestieken wordt vluchtig bekeken en niet bewaard.
- Facebook m.b.t. alleen als u "liked" of " volgt" staat u in ons systeem en kunt u nieuwe posts zien, gegevens hierover worden niet bewaard.
​- Idem voor Twitter.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bedrijfs en persoonsgegevens  > 7 jaar > Facturen horen bij boekhouding en moet 7 jaar bewaard worden
Personalia                                  7 jaar > Facturen horen bij boekhouding en moet 7 jaar bewaard worden                       
Adres                                         7 jaar > Facturen horen bij boekhouding en moet 7 jaar bewaard worden

 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit alleen en met uitzondering als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 

Inzage en wijzigen van gegevens:
​Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u ten alle tijde richten aan info@pakkie.nl

Wijzingen in het privacybeleid:
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy verklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens:
Pakkie
Jan Smuldersstraat 10
5512 AZ Vessem

tel: +31(0)497 592229
​info@pakkie.nl
https://www.pakkieshop.nl
contactpersoon betreft privacyverklaring: Conny van Hoof

  

pakkieshop.nl, gevestigd aan Jan Smuldersstraat 10, 5512 AZ Vessem, Nederland.
Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Pakkie
Jan Smuldersstraat 10
​5512 AZ Vessem
Nederland +31(0)497 592229

https://www.pakkieshop.nl

Conny van Hoof is de Functionaris Gegevensbescherming van pakkieshop.nl
Zij is te bereiken via : info@pakkie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pakkieshop.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door teskten die verwerkt worden op een persoonlijk kaartje.
- Locatiegegevens


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pakkie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kinderkoffertjes.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Kinderkoffertjes.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Pakkieshop.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

-Google Analaytics (website pakkieshop.nl bezoek, gedrag wordt vluchtig bekeken en niet bewaard)
- Facebook (alleen als je "liked" of " volgt" sta je in ons systeem en kun je nieuwe posts zien, gegevens hierover worden niet bewaard) , idem voor twitter.
​- onze nieuwsbrief wordt verzonden na aanmelding door jezelf. De nieuwsbrief wordt enkele malen per jaar verstrekt op je e-mail adres. Uitschrijven is ten alle tijde mogelijk via de nieuwsbrief die je ontvangt.

​Het bewaren van je persoonsgegevens:
Pakkieshop.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bedrijfs en persoonsgegevens  > 7 jaar > Facturen horen bij boekhouding en moet 7 jaar bewaard worden
Personalia                                  7 jaar > Facturen horen bij boekhouding en moet 7 jaar bewaard worden                       
Adres                                         7 jaar > Facturen horen bij boekhouding en moet 7 jaar bewaard worden

Delen van persoonsgegevens met derden
Pakkieshop.nl deelt jouw persoonsgegevens alleen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pakkieshop.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op of via info@pakkie.nl 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
  • @PakkieWebwinkel
  • Facebook